Gården som pedagogisk ressurs, vår/sommer 2007

Kurset fokuserer på pedagogiske muligheter knyttet til samarbeid mellom gård og skole, 10 stp. Kursomtale
– SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (SEVU) Formålet er å gjøre lærere og gårdbrukere i stand til å nytte gården som pedagogisk ressurs innenfor temaområder som bl.a.: sammenhenger i naturen, menneskets rolle i naturen, å lære samarbeid, oppøving av empati, fremme entrenørskap m.m. Det er ønskelig at lærere og gårdbrukere som ønsker å utvikle et konkret samarbeid tar kurset sammen. Kurset tilbys regionalt og etter avtale med oppdragsgiver. I 2007 tilbys kurset i Nordland og Buskerud.