Skolehager i drift

Marianne Leisner, 2005: Levende læring – Skolehager i drift, 35 sider (pdf, 1.4 MB) .shrett100
Rapporten er et ledd i et prosjekt finansiert av Statens landbruksforvaltning og gir et sammendrag av praktiske erfaringer fra flere skoler.