Skolehageseminar 2007

Innbydelse til skolehageseminar i Oslo 26. januar 2007
skolehageseminar-2007Årets seminar avholdes i Oslo 26. januar kl 9-15 med seminartittel Mulighetene og utfordringer i kunnskapsløftet. Hovedemner er:

  • Uteskole, naturfag, skriving, kunst og håndverk, IKT, m.m.
  • Skolehagen som arena for lære om mål, vekt, penger, gangetabell, brøk osv.
  • Læringsstiler og tilpasset undervisning.
  • Matnyttig gym» hvordan skaffe billige, sunne råvarer til faget «mat og helse

Seminarprogrammet er tilgjengelig her (pdf, 826 kB).