Årlige arkiver: 2008

Skolehageseminar 2009

Vi vil igjen få invitere til den årlige konferansen om skolehage som arena for tverrfaglig levende læring. Seminaret er spesielt beregnet på lærere i grunnskolen og ansatte i SFO, men andre med tilknytning til skolehage er også velkomne.

Fortsett å lese Skolehageseminar 2009

Nye nettsider: Matskolen

Matskolen: Nye sider om mat, miljø og økologisk jordbruk.

Dette er resultatet av et prosjekt støttet av Statens landbruksforvaltning. Sidene inneholder undervisningsmateriell beregnet på klassetrinn fra barneskole til videregående.Store deler av det svenske prosjektet Ekoskolan er også med, der finner dere sider med øvinger som elevene kan bla i og spille spill.

Toppsiden for det hele ligger her.

Flere kurs i Sverige

Det holdes flere aktuelle kurs ved Sveriges Lantbruksuniversitet:
Utomhuspedagogik i teori och praktik. Deltid aug-des 2008
Skolträdgårdskurs. Deltid aug 2008 – mai 2009