Årlige arkiver: 2008

Nye nettsider: Matskolen

Matskolen: Nye sider om mat, miljø og økologisk jordbruk.

Dette er resultatet av et prosjekt støttet av Statens landbruksforvaltning. Sidene inneholder undervisningsmateriell beregnet på klassetrinn fra barneskole til videregående.Store deler av det svenske prosjektet Ekoskolan er også med, der finner dere sider med øvinger som elevene kan bla i og spille spill.

Toppsiden for det hele ligger her.