Skolehageseminar 2009

Vi vil igjen få invitere til den årlige konferansen om skolehage som arena for tverrfaglig levende læring. Seminaret er spesielt beregnet på lærere i grunnskolen og ansatte i SFO, men andre med tilknytning til skolehage er også velkomne.

Skolehagen er gjennom ”learning by doing” en fin arena for variasjon i undervisningen ved å gå fra det kjente og nære til det mer teoretiske. Vi ønsker å fokusere på hvorfor og hvordan skolehagen kan bli en viktig del av undervisningen.

Seminarprogrammet vil bl.a. inneholde:

  • Skolehage og læreplanen v/ Kirsti McKinnon fra Bioforsk Tingvoll
  • Miniskolehagen, en presentasjon av en enkel modell for å drive en skolehage v/ Nina Berge fra Grønn Hverdag/Oikos
  • Miljøpedagogikk v/ Kjetil Mygland fra Grønn Hverdag
  • Den naturlige skolesekken v/ Anders Isnes fra Naturfagsenteret UiO
  • Glimt fra skolehagenes historie i anledning Oslo skolehagers 100-års jubileum i 2009. v/ Tore Faller fra Oslo kommunale skolehager
  • Organisering og opplegg med elevene v/ Torgeir Hovi fra Lilleborg skole

Påmeldingsfrist: 15.januar.

Invitasjon, pdf, 730kB