Referater fra Skolehageseminaret 2011

Referat fra seminaret og noen av foredragene er nå tilgjengelige.

Alle dokumentene er tilgjengelige som pdf-filer, noen presentasjoner også som ppt og pptx (Microsoft) og i åpent format (odp).

Referat fra seminaret pdf 1,2MB.

Tore Faller og kirsty McKinnon: Skolehagens betydning i møtet med globale utfordringer. pdf 6,5 MB

Inger Hilmo: Førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo, pdf 7,1MB, odp 7,7MB, ppt 7,8MB.

Erling Krogh: Skolehage og stedsbasert læring som grunnlag for utdanning for bærekraftig utvikling, pdf 4,0MB

Jolien Perotti: Helt praktisk! pdf 4,0MB, odp 5,2MB , pptx 5,3MB

Erik Wilhelmsen: Manglerud skole, organisering og drift av skolehagen.pdf 140kB