Ut i vår hage, 27 okt

Hagekurs med Linda Jolly og Marianne Leisner, Sogn Jord- og Hagebruksskule, Aurland

Tema:
Bruk av hagen i terapeutisk og pedagogisk samanheng; foredling, elevbedrifter, omvendt læreplanarbeid m.m.

Målgruppe:
Bønder, pedagogar, føresette og helsepersonell med sansehage for eldre, Inn På Tunet-tilbydarar, og andre hageinteresserte

Se her for mer informasjon og program