Midler til skoler 2012/2013, ny søknadsfrist

Den nye søknadsfristen er 20. april.

Ny og større satsing i DNS: Grunnskoler og videregående skoler, Vg 1, inviteres til å søke Den naturlige skolesekken om inntil 60 000 kr for å gjennomføre undervisningsopplegg ved å ta i bruk skolens nærmiljø som læringsarena. Midlene er tenkt for skoleåret 2012/2013. De tre siste årene har ca 300 skoler fått tildelt midler til utviklingsarbeid ved skolen gjennom Den naturlige skolesekken. Skolene utarbeider helhetlige undervisningsopplegg hvor de tar i bruk nærmiljøet som læringarena og legger vekt på elevers forståelse for bærekraftig utvikling. I prosjektene er det viktig å involvere flere fag og etablere samarbeid med eksterne lokale samarbeidspartnere. Flere frivillige organisasjoner og institusjoner deltar i DNS gjennom en referansegruppe. De har også fått økonomisk støtte til å utvikle tilbud tilpasset Den naturlige skolesekken.

Les mer og finn søknadsskjema hos hos Den naturlige skolesekken..