Podekurs i Oslo

Frukt – og bærdyrking, poding og annen vegetativ formering
Kurs i formering av busker og trær med hovedvekt på poding, lage egne frukttrær, stell, botanikk og dyrkingsteknikk.
Sted: Sogn videregående skole (Yrkesskolen, Ullevål i Oslo), rom BC105 Sognsveien 80.
Tid: Kurset går 3 tirsdager dvs. tirsdagene 14.2, 6.3 og 27.3, kl. 18.00 og en lørdag med praktiske øvelser ute i slutten av april/ begynnelsen av mai (avhengig av våren og været)
Kursleder: Kirsten Lorange Østby (Tidligere leder av Bærum hagelag)
Arrangør: Oslo og omegn økologiske hagebrukslag
Påmeldingsfrist: 9.2. 2012
Påmelding med navn, adresse, telefon og e-post sendes til : kurs@skolehage.no, tlf 91181263 Kursavgift: 350,- betales til Oslo og omegn økologiske hagebrukslag, konto 12540510871, Husk å merke giroen med «podekurs» og ditt navn. Innbetalt kursavgift er bekreftet påmelding.
Faglige spørsmål: Kirsten Lorange Østby, Tlf 95241721
Forstå ditt frukttre – dyrk mat – ikke bare ved
Utskriftsvennlig