Skolehageseminar 2022

Vi ønsker å invitere til «Skolehageseminaret 2022» med tema: Hvordan dyrke handling og så håp. Fredag 4. november arrangerer Vitenparken og Økologisk Norge seminaret på campus NMBU. Vi er veldig glade for å kunne presentere et variert og innholdsrikt program, med innfallsvinkler både fra akademia, praktisk erfaring og de unges stemme.  


https://www.deltager.no/event/skolehageseminaret_2022_04112022#init