Skolehagen

Skolehagen er en fin arena for tverrfaglig levende læring. Gjennom praktisk læring gir den variasjon i undervisningsformene ved å gå fra det kjente og nære til det mer teoretiske. Dette gjelder bl. annet tema som:

  • Uteskole, naturfag, skriving, kunst og håndtverk, IKT, m.m.
  • Skolehagen som arena for å lære om mål, vekt, penger, gangetabell, brøk osv.
  • Læringsstiler og tilpasset undervisning.
  • «Matnyttig gym» hvordan skaffe billige, sunne råvarer til faget «mat og helse»?
  • Mat fra jord til bord, ferske råvarer

Nettstedet ble etablert i 2006 av Norges Naturvernforbund med støtte fra
Utdanningsdirektoratet.

Opphavsrett for meteriell som ligger på vår server tilhører den enkelte forfatter/illustrastør, men kan brukes fritt i undervisningssammenheng.

Redaktør for skolehage.no er Elin Tyse.