Skolehageseminar Bodø 10. februar

4H Nordland og Fylkesmannen inviterer til seminar om økologiske skolehager i Bodø. Påmeldingsfrist 20. januar. Skolehage er en fin arena for tverrfaglige prosjekter og integrerer flere mål i Kunnskapsløftet gjennom praktisk arbeid. Siden skolen skal ha fokus på høy bevissthet rundt mat, riktig ernæring og fysisk aktivitet, trenger barn og unge en naturnær måte å lære om hvordan maten blir til, samt å se dette i en sammenheng med klimaproblem og bærekraftig utvikling. Foredragsholderne Linda Jolly og Marianne Leisner var med i veiledningsteam og som kursledere i prosjektet Levande skule og har siden samarbeidet for å fremme skolehagene i Norge. De har skrevet boken Â’Skolehagen- etablering, drift og pedagogisk tilrettelegging av en skolehage. De holder fortløpende kursene Fysisk aktivitet og mat, Økologiske skolehager og bærekraftig undervisning.