Vi deler et hav

Vi deler et hav er et undervisningsmateriale til 5. og 6. klasse om sammenhængen mellem maden på tallerkenen, landbrugets produktionsformer og havmiljøet. Det lægger op til praktisk og forsøgsorienteret undervisning i fagene natur-teknik og hjemkundskab. Eleverne får forståelse for komplekse sammenhænge i natur og miljø og lærer, hvordan de som forbrugere selv kan være med til at fremme bæredygtigt landbrug og fiskeri. Østersøen er omdrejningspunkt, men materialet kan også bruges mere generelt til undervisning i sammenhængen mellem landbrug og vandmiljø.