Dyrking av grønnsaker innvandrere etterspør

Tidligere landbruksrådgiver Arnulf Rein og gartnerfaglig veileder for
andelsbrukene Tom Harald Eckell kommer til Sagene Samfunnshus torsdag
18. februar kl 19.30.

Arnulf Rein vil snakker mer om grønnsakene og Tom Harald vil utdype og
svare på spørsmål om dyrking av ulike sorter under norske forhold.
Se mer info her: http://www.agropub.no/id/9092.

Vi vil også ha frøbytte, ta med frø.

Foredraget er gratis og alle er velkomne!
Ta med minnepinne, så kan du få info om grønnsakene med deg hjem.

Sted: Sagene Samfunnshus (v.Sagene kirke), Kristiansandsgt.2.

Buss 20, 34, 37, 54.

Dette arrangementet gleder vi oss til!

Velkommen

Med hilsen

Elin Tyse
Leder Oslo og omegn økologiske hagebrukslag
Lokallag OIKOS www.oikos.no
Tlf 91181263/ 22690526