Steinerpedagogisk Fagkollegium, Hovseter

Steinerpedagogiske Fagkollegium «Praktisk Matlaging av gode råvarer» (pdf, 35 kB)
fagkollegium-t Utfordringen er å lage fullverdig og populær mat innenfor de rammer økonomi og tid setter. Vi vil danne et forum for kunnskap og sanseopplevelse, for utveksling og utvikling av oppskrifter tilpasset vår situasjon. Initiativet er vokst fram av «Grønn Gourmet» utdanningen med Bente Westergaard.