Geitmyra skolehage

Aaste Gulden Sakya, 2004: Geitmyra Skolehage – Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter, 31 sider (pdf, 5,2 MB).
Bilde fra Geitmyra En rapport om status, drift og muligheter i Geitmyra skolehage i Oslo skrevet av landskapsarkitekt Aaste Gulden Sakaya.