Urter i heimkunnskaps-undervisningen

Marie Backman Fosshagen, 2007: Urter i heimkunnskapsunderevisningen i grunnskulen (pdf, 50 kB)
urter1-tOm urter som krydder, mat og del av et økologisk måltid. For alle trinn. Utarbeidet av lederen for OIKOS faggruppe Urter.