Miniskolehagen

Nina Berge og Tore Faller, 2006: miniskolehagen, et praktisk opplegg for den enkle skolehagen, 11 sider (pdf, 610 kB)


miniskolehage-t
Dette er en praktisk veileder for hvordan en liten skolehage kan anlegges og drives for å lykkes. Planlegging av bed, plantevalg, årsplan.