Årlige arkiver: 2007

Gården som pedagogisk ressurs, vår/sommer 2007

Kurset fokuserer på pedagogiske muligheter knyttet til samarbeid mellom gård og skole, 10 stp. Kursomtale
– SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (SEVU) Formålet er å gjøre lærere og gårdbrukere i stand til å nytte gården som pedagogisk ressurs innenfor temaområder som bl.a.: sammenhenger i naturen, menneskets rolle i naturen, å lære samarbeid, oppøving av empati, fremme entrenørskap m.m. Det er ønskelig at lærere og gårdbrukere som ønsker å utvikle et konkret samarbeid tar kurset sammen. Kurset tilbys regionalt og etter avtale med oppdragsgiver. I 2007 tilbys kurset i Nordland og Buskerud.

Skolehageseminar 2007

Innbydelse til skolehageseminar i Oslo 26. januar 2007
skolehageseminar-2007Årets seminar avholdes i Oslo 26. januar kl 9-15 med seminartittel Mulighetene og utfordringer i kunnskapsløftet. Hovedemner er:

  • Uteskole, naturfag, skriving, kunst og håndverk, IKT, m.m.
  • Skolehagen som arena for lære om mål, vekt, penger, gangetabell, brøk osv.
  • Læringsstiler og tilpasset undervisning.
  • Matnyttig gym» hvordan skaffe billige, sunne råvarer til faget «mat og helse

Seminarprogrammet er tilgjengelig her (pdf, 826 kB).